top of page
Hantering av personuppgifter
GDPR-information för användare av vår webbplats

Vi på Ekonomax värnar om din integritet och behandlar all personlig information med största omsorg. Denna information om dataskydd beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information på vår webbplats.

Vilken personlig information samlar vi in?

Vi samlar in personlig information som du själv tillhandahåller oss när du använder vår webbplats. Det kan inkludera ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan relevant information som krävs för att vi ska kunna erbjuda våra ekonomiska tjänster och redovisningstjänster.

Varför samlar vi in din personliga information?

Vi samlar in din personliga information för att kunna erbjuda dig våra ekonomiska tjänster och redovisningstjänster. Vi använder också din information för att förbättra vår webbplats och för att kommunicera med dig om våra tjänster.

Hur använder vi din personliga information?

Vi använder din personliga information för att utföra de tjänster du har begärt av oss. Vi kan också använda din information för att förbättra våra tjänster och vår webbplats, samt för att skicka marknadsföringsmeddelanden om våra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avanmäla dig från vår marknadsföring genom att kontakta oss.

Vem har tillgång till din personliga information?

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt överföra din personliga information till tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan också lämna ut din personliga information till våra leverantörer eller underleverantörer som behöver tillgång till den för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vi sparar din personliga information så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. När informationen inte längre behövs kommer vi att ta bort den från våra system.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt att begära att få tillgång till din personliga information, att få den rättad eller raderad, och att begränsa vår användning av den. Du har också rätt att invända mot vår behandling av din personliga information och att få den överförd till en annan organisation. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, eller om du har frågor om vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss.

bottom of page