Det mindre företagets ekonomiavdelning

Företagsekonomisk rådgivning

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom ekonomiområdet. Flera av våra medarbetare har erfarenhet som ekonomi -och redovisningschefer. Våra tjänster innefattar bl.a. ekonomistyrning, lönsamhetsstyrning, budgetarbete och likviditetsplanering. Vi brukar göra lönsamhetsanalyser, beräkning av nyckeltal, branschjämförelser, värdering och kalkylering.

"Jag har jobbat med Magnus i över två år och det har gjort att jag kunnat fokusera på min verksamhet istället för ekonomin."

 

David Tonström,

Tonström Kreativ Kommunikation